About us

15 years of experience
in end-of-life tyres
and waste management

Tyron Ecosystem is primarily a team that for many years has been actively involved in the creation and implementation of solutions for professionals operating on the waste tire market.

Grzegorz Karnicki i Krzysztof Hawryszuk. Pomysłodawcy projektu Giełda Zużytych Opon Tyron Ecosystem. Usługi doradcze.
Grzegorz Karnicki i Krzysztof Hawryszuk. Pomysłodawcy projektu Giełda Zużytych Opon Tyron Ecosystem.

Firstly, the team

For many years, we worked together in the largest recovery organization in Poland dealing with used tires. We have cooperated with many garages, service stations, wholesalers, vehicle disassembly stations, logistics companies, recyclers and recovery installations and we have thoroughly learned how they operate.

We know how volatile the market is, how seasonality and periods of oversupply or shortage of tires affect collection and delivery prices. We know the limitations and problems related to the disposal of tires, as well as the frequently changing legal environment.

We have been looking for a way to solve the problems faced by the waste tire industry for a long time. The result of our work was the creation of the Tyron Ecosystem marketplace.

Discover our story

15 years of development and gaining experience.
Almost two decades spent on the waste tyre market
and cooperation with the biggest waste tyres recovery
organisation in Poland - this is how we built our
industry experience and awareness. In our professional career
we have cooperated with hundreds of entrepreneurs who run
their workshops, service stations and car dismantlers,
tyre wholesalers, logistics companies, recyclers, recovery plants
and other industry professionals.

15 lat rozwoju i zdobywania
doświadczenia.


Niemal dwie dekady spędzone na rynku obrotu zużytymi oponami i współpraca z największą w Polsce organizacją ich odzysku – w taki sposób budowaliśmy swoje dotychczasowe
doświadczenie i świadomość w branży. W swojej karierze zawodowej współpracowaliśmy z setkami przedsiębiorców prowadzących swoje warsztaty, serwisy, stacje demontażu pojazdów, hurtownie, firmy logistyczne, czy zakłady zajmujące się recyklingiem i odzyskiem zużytych opon.

Experience

15+

Professionalism

Market observation, problem analysis.
We got to know and well understand the specifics of each
stakeholder operating on the tyre market. We have gained
knowledge and experience, which allowed us to understand
the problems the industry faces. We know how seasonality
and periods of tire oversupply or scarcity affect prices.
We know the challenges with the recovery of end-of-life tyres
and how it is influenced by the constantly changing legal
environment.

Obserwacja rynku, analiza
problemów.


Bardzo dobrze poznaliśmy specyfikę pracy każdego rodzaju przedsiębiorstwa uczestniczącego w systemie obrotu zużytymi oponami. Zdobyliśmy wiedzę i doświadczenie,
które pozwoliły nam zrozumieć problemy z jakimi zmaga się branża i firmy z nią związane. Wiemy, jak sezonowość i okresy nadpodaży lub niedoboru opon wpływają na ceny. Znane nam są problemy związane z utylizacją opon i to, jaki wpływ ma na to stale zmieniające się otoczenie prawne.

Launch of the Tyron marketplace.
The longer we worked in the waste tire business, and the more
problems we solved, the more we were convinced to build
a tool that will become coherent ecosystem for the entire
industry. Our goal has become to connect all stakeholders
on one easy available internet platform and to speed up
and simplify the circulation of all tyres. Many years of work
and in-depth market analysis led to the creation of the Tyron
marketplace. First tested in Poland, now it is available wordwide.

Launch of the Tyron marketplace.
Launch of the Tyron marketplace.


Im dłużej pracowaliśmy w branży zużytych opon, im więcej problemów staraliśmy się rozwiązywać, tym bardziej byliśmy przekonani do tego, aby zbudować narzędzie, które stanie się spójnym ekosystemem dla całej branży. Naszym celem stało
się zapewnienie bezpieczeństwa, połączenie rodzimego rynku i uproszczenie obrotu zużytymi oponami do minimum. Efektem naszej wieloletniej pracy i dogłębnej analizy rynku, stało się stworzenie platformy Tyron Ecosystem.

Problem analysis

Our consulting services -
new possibilities for you.

For years, we have been helping companies to reduce waste
management costs. Find out how you can get rid of it quickly,
advantageously and legally. If you are putting new tires on
Polish market, ask how to choose the best Organization for you
and how to obtain legal DPR documents effectively and cheaply.
Make sure your current solutions are optimal and not pose
any risks.

Take advantage of a free consultation with an expert.

Grzegorz Karnicki. Tyron Ecosystem. Utylizacja Opon. Doradztwo.
en_GBEnglish (UK)